MR & GMR

MR

Aan iedere basisschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner die mee praat, mee denkt en mee beslist over het beleid van de school. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over veranderingen binnen het onderwijs, arbeidsomstandigheden, veiligheid in en rondom de school en financiële zaken. Ook het signaleren en bespreken van knelpunten en problemen is een taak van de MR.
De MR van locatie Noord bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

GMR

Naast de MR is er nog de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Stichting OPO Albrandswaard, waar onze school onder valt. Verschillende ouders en leerkrachten van alle scholen (OBS De Overkant, OBS Valckesteyn, OBS Portland) vormen samen deze raad. De GMR overlegt met het bestuur van deze stichting en beslist mee over zogenoemde 'bovenschoolse zaken'.

Vanuit locatie Noord is er een ouder aangesloten bij de GMR.

Volgt u ons al op de socials?

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Aanmelden voor een rondleiding

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op voor het maken van een afspraak

Contact

Jan van Almondestraat 89
3176 VA Poortugaal                              010-5011325