Zorg en begeleiding

Zorg

Op Valckesteyn-Noord doen wij ons best om voor elke leerling een veilige, prettige omgeving te creëren waarin ze zich ten volste kunnen ontwikkelen. Ondanks onze zorg en aandacht kan het voorkomen dat kinderen een eigen ontwikkeling doormaken waarbij het nodig is dat er ondersteuning komt. Dit geldt voor kinderen met leerproblemen of kinderen die juist een snellere ontwikkeling doormaken. Maar ook kinderen die een andere vorm van ondersteuning nodig hebben proberen we een zo goed mogelijke plaats te bieden. Wij streven er naar een school te zijn die voor zoveel mogelijk kinderen een plaats heeft. Het feit dat we een reguliere basisschool zijn betekent ook dat daar grenzen aan zitten. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u hier meer over lezen. 

Extra ondersteuning

Valckesteyn-Noord hoort bij het samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard). Bij RiBa zijn bijna alle basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de regio aangesloten. Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Onze school geeft basisondersteuning aan uw kind als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of rekenen. Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen, ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris. Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl.

Kindgesprekken

Wij vinden het erg belangrijk dat ouders ook op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Aan de start van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek met ouders, leerling en leerkracht. Daarnaast hebben wij twee rapportgesprekken per schooljaar. Tijdens de kindgesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Mochten er tussentijds zorgen ontstaan, dan zal de leerkracht eerder contact opnemen.

De schoolafspraken op Valckesteyn-Noord

Volgt u ons al op de socials?

U kunt ons ook vinden op Facebook en Instagram.

Aanmelden voor een rondleiding

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op voor het maken van een afspraak

Contact

Jan van Almondestraat 89
3176 VA Poortugaal                              010-5011325